Regulamin

 1. Wszyscy klienci korzystający z wypożyczalni tworzą KLUB VIDEO PiP.
 2. Członkostwo w Klubie jest BEZPŁATNE.
 3. Członkiem KLUBU VIDEO PiP może zostać każda osoba, która podpisze deklarację członkowską oraz przedstawi dowód osobisty i dowolny inny dokument wystawiony na jej nazwisko.
 4. Członek KLUBU VIDEO PiP może w deklaracji członkowskiej upoważnić małżonka, dzieci lub innego członka rodziny do korzystania z usług wypożyczalni. W takim przypadku ponosi on odpowiedzialność za działania upoważnionych osób jak za swoje własne działania.
 5. Potwierdzeniem przynależności do KLUBU VIDEO PiP jest karta członkowska.
 6. Każdorazowo przy wypożyczeniu kasety Członek Klubu musi okazać kartę członkowską, dowód osobisty lub numer identyfikacyjny potwierdzający zgodność danych.
 7. Członek Klubu powinien przechowywać kartę starannie.
 8. Członek Klubu odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z bezprawnego użycia karty członkowskiej przez osoby trzecie.
 9. Członkowie KLUBU VIDEO PiP ponoszą opłaty za wypożyczenie płyty DVD i Blu-ray zgodnie z obowiązującym w dniu wypożyczenia cennikiem.
 10. Płyta DVD i Blu-ray powinna być zwrócona w uzgodnionym terminie.
 11. Maksymalny okres wypożyczenia płyty DVD i Blu-ray wynosi 7 dni (z wyjątkiem przypadków, gdy Członek Klubu wcześniej uzgodnił i opłacił dłuższy okres wypożyczenia.
  W przypadku nie zwrócenia płyty DVD lub Blu-ray w tym terminie i nie rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku niemożności jej zwrotu, wypożyczalnia obciąży Członka Klubu karą w wysokości trzykrotnej wartości płyty DVD lub Blu-ray.
 12. Wypożyczając płytę DVD lub Blu-ray członek klubu ma prawo na miejscu dokonać oceny jej stanu technicznego.
 13. W przypadku uszkodzenia płyty DVD, Blu -ray lub zerwania plomby zabezpieczającej Członek Klubu jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczalni wartości płyty DVD lub Blu-ray.
 14. Wypożyczoną płytę DVD lub Blu-ray Członek Klubu może wykorzystywać wyłącznie nie publicznie do celów prywatnych.
 15. Członek przy zapisie do KLUBU VIDEO PiP jest zobowiązany do podania telefonu potrzebnego do skontaktowania się w razie braku zwrotu płyty DVD lub Blu-ray do wypożyczalni w określonym terminie 7 dni od dnia wypożyczenia.
 16. Klient przy zapisie do KLUBU VIDEO PiP ma możliwość wyboru karty członkowskiej.
 17. Karta złota upoważniająca do zniżki 15% na wszystkie płyty DVD. Opłata bezzwrotna za rok przynależności wynosi 120 zł.
 18. Karta srebrna upoważniająca do zniżki 10% na wszystkie płyty DVD. Opłata bezzwrotna za rok przynależności wynosi 80 zł.
 19. Karta biała, bezterminowa - brak zniżek na tą kartę. Obowiązkowa wpłata na własne konto 30 zł ( do wykorzystania na wypożyczenie filmów).
 20. Karty złota i srebrna wydawane są w każdy poniedziałek.
 21. Klienci nie zrzeszeni w KLUBIE VIDEO PiP nie posiadający karty klienta (złotej, srebrnej lub białej) wpłacają kaucje zwrotną w wysokości: Normal - 60zł, Polecamy - 100zł, Hit - 150zł, Top - 150zł, Premiera DVD - 200zł, Premiera Blu-ray 200zł
 22. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty członkowskiej, klient otrzymuje nową za opłatą 15 zł.
 23. Klient chcąc otrzymać drugą kartę dla członka rodziny otrzymuje ja za opłatą 15 zł.
 24. Płyty DVD lub Blu-ray powinny być zwrócone do godziny 20.00. Po tej godzinie będzie naliczane 50% za opóźnienie w zwrocie w tym dniu.
 25. KLUB VIDEO PiP jest czynny w godzinach: poniedziałek- piątek 9.00-19.00; sobota, niedziela 12.00-19.00.
 26. Za płyty DVD lub Blu-ray oddane w godzinach kiedy wypożyczalnia jest zamknięta, a  płyty miały być zwrócone dnia poprzedniego, będzie pobierana opłata za następną dobę wg cennika KLUBU VIDEO PiP.
 27. W przypadku utraty karty przez Członka Klubu jest on zobowiązany natychmiast powiadomić o tym wypożyczalnie. Członek Klubu odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez KLUB VIDEO PiP w wyniku posługiwania się kartą wystawioną na jego nazwisko, chyba że kartą posłużono się po powiadomieniu wypożyczalni przez Członka Klubu o utracie karty. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania przez Członka Klubu upoważnienia innych osób do korzystania z usług wypożyczalni.
 28. Za świadczone usługi wypożyczalnia pobiera wynagrodzenie z góry, według ustalonych przez siebie stawek obowiązujących w dniu wypożyczenia.
 29. Przez zwrot płyty DVD lub Blu-ray rozumie się oddanie ich do rąk własnych pracownika wypożyczalni. Pozostawienie płyty DVD lub Blu-ray na ladzie kasowej lub w innym miejscu na terenie wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za straty wypożyczalni spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 30. Na życzenie Członka Klubu zwrot płyt DVD lub Blu-ray może być potwierdzony na rachunku poprzez postawienie pieczęci wypożyczalni przez pracownika z podaniem daty zwrotu. W przeciwnym wypadku Członek Klubu godzi się, iż w razie sporu dotyczącego płyty DVD lub Blu-ray jedynym dowodem jest wydruk komputerowy z konta Członka Klubu.
 31. Osoby, które nie wyraziły zgody na udostępnienie swoich danych osobowych i nie podpisały deklaracji członkowskiej mogą korzystać z usług wypożyczalni nie będąc członkiem KLUBU VIDEO PiP. Osoby takie zobowiązane są wpłacić kaucje w wysokości pkt. 24 regulaminu KLUBU VIDEO PiP.
 32. Wszystkie zmiany regulaminu zostaną wywieszone w widocznym miejscu w KLUBIE VIDEO PiP.
 33. Sprzedawca może poprosić klienta o okazanie karty członkowskiej Klubu Video PiP,lub dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 34. Dostawy płyt bezpośrednio do klientów w obrebie Pruszkowa

REGULAMIN REZERWACJI PŁYT DVD

Rezerwacja przez telefon dotyczy wyłącznie płyt DVD lub Blu-ray znajdujących się w aktualnej ofercie KLUBU VIDEO PiP i przeznaczonych do wypożyczenia. Z możliwości rezerwacji przez telefon korzystać mogą członkowie KLUBU VIDEO PiP, którzy przestrzegają regulaminu korzystania z KLUBU VIDEO PiP, o ile ich konto nie jest obciążone opłatami za opóźnienie w zwrocie lub zniszczenie płyt DVD lub Blu-ray.

Członek KLUBU VIDEO PiP dokonując rezerwacji zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, numeru karty członkowskiej lub odpowiedzieć prawidłowo na pytanie dotyczące historii swoich wypożyczeń.

Wypożyczalnia potwierdzi dokonaną rezerwacje po stwierdzeniu, iż płyta DVD lub Blu-ray jest dostępna w wypożyczalni. Za każdą zarezerwowaną płytę DVD lub Blu-ray i nieodebraną w zarezerwowanym terminie będzie pobierana opłata wg cennika KLUBU VIDEO PiP w dniu wypożyczenia.

Dokonując rezerwacji Członek KLUBU VIDEO PiP potwierdza tym samym aktualność podanych w deklaracji członkowskiej swoich danych osobowych oraz oświadczeń. W przypadku zmiany danych osobowych Członek KLUBU VIDEO PiP jest zobowiązany dokonać ich aktualizacji przed dokonaniem rezerwacji lub wypożyczenia.

facebook
facebook

Klub Video PiP

Samoobsługowa Wypożyczalnia Płyt DVD

05-804 Pruszków
al. Wojska Polskiego 60e
tel. 22 728 68 87
tel. kom. 696 719 423
e-mail: info@klubvideopip.com

Zapraszamy:
pon. - czw. od 9:00 do 17:30
pt. od 9:00 do 16:00
sob., nd. - nieczynne